Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Књаза Милоша бр. 129 у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену енергетску зону са више станова у оквиру стамбено-пословне зграде која се налази у центру Аранђеловца, преко пута „Жућкиног паркића“.

Зграда се греје у целости. У питању су две функционалне јединице – стамбени и пословни простор и грејана гаража у подруму зграде. Стамбену енергетску зону чини 20 станова распоређених на четири етаже – од првог до четвртог спрата, заједнички ходнички простор који се налази у оквиру термчког омотача и делови тавана, приземља и подрума који су повезани са овим ходничким простором.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљен је полистирен а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm и са слојем термоизолације од минералне вуне која је постављена по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана а без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша. 

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Андре Маринковића бр. 3 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова (По+П+4) која се налази у Улици Андре Маринковића број 3, у Крагујевцу.- стамбена зграда са више станова, налази се у ширем центру Младеновца.

Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска (аустротерм), променљиве дебљине од 15-25 cm а завршна обрада зидова је у највећем делу бавалит док у једном мањем делу су керамичке плочице као имитација дрвене текстуре. Међуспратна таваница између приземља и негрејаног подрума је стироферт у дебљини од 22 cm, као и у поду таванске етаже, где је 20 цм. Међуспратна конструкција осталих етажа је армирано бетонска плоча дебљине 18цм. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је полистиренска
дељине 10 cm док у делу ка негрејаном тавану је од минералне вуне дељине 20 cm и остављена је по поду тавана. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом као завршним покривачем. Раван кров је од стирферта у дебљини 22 cm а слојем минералне вуне. Термоизолација изнад пролаза у приземном и подрмском делу је полистиренска 10 cm.

Енергетски пасош за зграду штампарије „Ђурђевдан“ у Аранђеловцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду штампарије „Ђурђевдан“ у Аранђеловцу. Зграда штампарије односно зграда друге намене која користи енергију налази је у Занатлијској улици у насељу Врбица.

Зграда се греје у целости. Састоји се из административног дела и производне хале-штампарије. Пословни део је распоређен на приземљу и спрату. На приземљу се налазе: улазни хол, вертикала комуникација,изложбени простор, инфо-пулт, чајна кухиња, ходник, менза, гардеробе са тоалетима, простор за цтп и производна хала. На спрату се налазе: хол са простором за секретарицу, канцеларије директора, дизајнера, комерцијалисте, чајна кухиња и тоалети.

Зграда је изведена као челична конструкција са армирано бетонским темељима самцима, повезаним гредама. Основни конструктивни система је рамовска конструкција. На кровној конструкцији која је од челичних решетака, постављени су кровни панели ISOCOP. За фасаду су коришћени панели “ISOPARETE PLISSE“. У делу пословања са унутрашње стране је поставњен зид од гитер блока 20цм. Термоизолација се налази у поду и то стиродур 10цм. У истом делу на плафону је постављен спуштен плафон од гипс картонских плоча. Под у тлу је армирано-бетонска плоча.

Енергетски пасош за постојећу зграду пекаре у оквиру комплекса зграда предузећа „Дон Дон“ у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду пекаре у оквиру комплекса зграда предузећа „Дон Дон“ у Крагујевцу. Зграда се налази у Улици Милентија Поповића у крагујевачком насељу Вашариште.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада котларница у подруму зграде и део намењен чувању квасца као и дневно складиште сировина у приземљу зграде. Остали делови зграде – производња на спрату, канцеларије на међуспрату и магацин у приземљу – греју се посредно или непосредно, константно или повремено, све у зависности од тренутне потребе.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Предмет реконструкције зграде био је целокупан ентеријер зграде при чему су на нивоу спрата уграђени термоизолациони панели пошто тај део граде није био термички изолован. На спољне зидове зграде у нивоу приземља још пре реконстукције постојао је слој камене вуне који је обложен пуном опеком. Кровна конструкција је урађена од попречних бетонских греда обложених сендвич панелима. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног испод те плоче а по слоју старе
бетонске плоче.

Сва спољашња грађевинска столарија је задржана и није мењана. У питању су алуминијумски профили са двоструким стаклом. Улазна врата у зграду су такође од алуминијумских профила са двоструким стаклом. Постоје и метална унутрашња врата у делу ка негрејаним деловима зграде.

Енергетски пасоши за зграду ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у селу Александровац

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у Александровцу код Жабара. Постојећа зграда намењена образовању (По дел.+П+1) / зграда Основне школе „Херој Роса Трифуновић“ налази се у центру села, на парцели оивиченој улицама Краља Милутина, Краља Александра Обреновића и Росе Трифуновић.

Зграда се греје у целости али за потребе овог извештаја котларница је дефинисана као негрејани простор иако се греје посредно – самим зграчењем котла на чврсто гориво. Као што је већ напоменуто, у питању је зграда основне школе која се простире на две етаже и састоји се од учионица, кабинета, канцеларија, већнице, мале фискултурне сале, тоалета ходника и помоћних просторија.

Првобитна зграда је изведена као приземна и у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=42 и 50 cm. Крајем 80-тих прошлог века надограђен је спрат, такође у систему носећих зидова од пуне опеке. Приликом задње реконструкције, на спољне зидове зграде лепљен је полистирен а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница је лака монтажна д=20 cm изнад које је постављен слој термоизолације од минералне вуне. Под у тлу је бетонска плоча са завршном обрадом од терацо плоча односно паркета.

Реконструкцијом, сва спољашња грађевинска столарија је замењена новом од петокоморних пвц профила са двоструким стаклом. Улазна врата у зграду су замењена вратима од алуминијумских профила са такође са двоструким стаклом. Врата ка негрејаној котларници су од пвц-а.