Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Танаска Рајића бр. 30 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову стамбену зграду са више станова које се налази у крагујевачком насељу Вашариште.

Зграда се може поделити на грејани и негрејан део. Негрејаном делу зграде припадају подрумске просторије у којима се налазе оставе и ходнички односно степенишни простор. Грејаном делу зграде припадају три стана од којих сваки од ових станова заузима по један спрат зграде.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих „клима“ блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена а завршна обрада је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка
негрејаном подруму односно тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду тавана односно по плафону међуспратне конструкције изнад негрејаног простора. Међуспратна конструкција у делу ка негрејаном подрумуму нема термоизолацију. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и тр лимом као завршним покривачем. У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-бетонске плоче а по слоју мршавог бетона.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Будманијевој бр. 1 у Београду

Нова стамбена зграда је спратности Су+П+2+Пк и налази се у насељу Звездара. Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник, као и затворена гаража, која се налази у сутерену зграде.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему и са испуном од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. На основу изјаве нвеститора, термоизолација спољашњих зидова је изведена од камене минералне вуне дебљине 10 cm, док је у сутерену од стиродура 12cm.

Енергетски пасош за зграду епархиског центра у Улици Краља Александра I Карађорђевића бр. 67 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за постојећу зграду епархијског центра која се према класификацији у оквиру енергетске ефикасности води као управна зграда.

Зграда се греје у целости а чине је ниско и високо приземље, као и спрат. На ниском приземљу се налазе: магацини, претоп свећа, економија, гаража, подстаница, тоалети, остава, презентациони простор, благајна и стан. По Правилнику о енергетским карактеристикама зграда, када је нето грејана површина зоне друге намене мања од 10% од укупне нето
грејане површине предметне зграде, није потребно радити посебан енергетски пасош за ту намену. Површина стана је 55.38m² што је свега 3.62% укупне грејане површине зграде. Високо приземље садржи: канцеларије, мокри чвор, благајну, кухињу и презентациони простор продаје. Спрат садржи: администрацију, канцеларије, ризницу, благајну, кухињи и мокри чвор. Не греје се само комора за чување меса и млека, које се налази у приземљу зграде.

Енергетски пасоши за нове Стамбене зграде са више станова у Улици Браће Баџак бр. 55 и 57 у Младеновцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за две нове стамбене зграду са више станова које се налазе у Улици Браће Баџак у Младеновцу.

Ради се о идентичним зградама које се могу поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада ходник док грејаном делу припада 12 станова распоређених на 4 етаже.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 12цм а завршна обрада тих зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт. Изнад ове таванице постављена је термоизолација од плоча минералне стаклене вуне дебљине 28цм. Део изнад отвореног простора има слој стиропора 17цм, са 3цм стиродура на ферт конструкцији. Кровна конструкција је класична дрвена, са заштитном фолијом. Под у тлу
је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеним изнад те плоче, у виду стиродура дебљине 15цм. Испод плоче спрата, у негрејаном делу ходника, постављено је 12цм стиропора.