Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Феликса Каница бр. 20 Б у Великој Плани

Нова стамбена енергетска зона са више станова која се налази у оквиру стамбено-пословне зграде (П+3) налази се у Улици Феликса Каница. У питању је зграда у низу која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања југ/југоисток – север/северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Енергетска зона се греје у целости и чини је четири стамбене јединице који су распоређене на три спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. међуспратне таванице у делу испод крова нема јећ је урађена метална потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче и постављена термоизолација од минералне вуне изнад тих плоча. Међуспратна таваница у делу изнад отвореног простора је лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од полистирена постављеног по плафону те таванице.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра I бр. 37 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+2) налази се у сокаку који се наставља на Улицу Краља Петра I.
У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је девет стамбених јединица који су распоређени на три спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од екструдираног полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова односно од полистирена постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Драгомира Миловановића Бене бр. 73 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у близине раскрснице Улице Драгољуба Миловановића Бене и Булевара Краљице Марије.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је девет стамбених јединица који су распоређени на четири спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову индустријску зграду у Ул. Панонској бр. 3 у Крагујевцу

Нови производни објекат са администрацијом / зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Панонској, на улазу у град из правца Јовановца.

.

.

Сама зграда се греје у целости. Грејани део чине више целина: производња, административни блок, технички блок, складиште сировина, складиште готових производа и складиште запаљивих течности и гасова.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела испуњених минералном вуном д=15 cm. Кровна конструкција је израђена од префабрикованих армирано-бетонских носача и рожњача преко које је поствљен тр лим и слој термоизолације од минералне вуне изнад тог лима. Завршна обрада крова је пвц кровна трака. Под у тлу је армирано-бетонска плоча без слоја термоизолације.

.