Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду производне хале бр. 3 у Ул. Алеја Милановић бб. у селу Церовац код Крагујевца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – производна хала бр. 3 (П+1) налази се у оквиру МИНД парка у Улици Алеја Милановић.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је административни део са канцеларијама, гардеробама, тоалетима, кухињом и трпезаријом односно производни део – хала.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих панела. Конструкција равног крова урађена је од префабрикованих армирано-бетонских греда преко којих је постављен трапезасти лим преко кога је постављен слој термоизолације од минералне вуне и са пвц кровном мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.

Енергетски пасош за нову зграду техничког прегледа возила са пратећим садржајем у Ул. Складишни центар бр. 30 у Крагујевцу

Нова зграда техничког прегледа возила са пратећим садржајем / зграда намењена услужним делатностима (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у улазу у насеље из правца центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је технолошке линије техничког прегледа возила, коридор, канцеларије, тоалети, оставе и чекаоница.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца. Зидови ка спољашњем простору су рађени од челичних панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је челична кровна решетка са кровним покривачем који је такође од челичних панела са термоизолационом испуном. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову управну енергетску зону у оквиру пословне зграде у Ул. Браће Ивковића бб. у селу Церовица код Кучева

Нова управна енергетска зона у оквиру пословне зграде (П) налази се у Улици Браће Ивковића, у источном делу села.

.

.

Зграда се може поделити на грејани део односно управну енергетску зону у којој се налазе канцеларије СТР Марјан-маркета и негрејани део који односно магацински простор тог маркета.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од термоизолационих панела. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне постављене испод те таванице а изнад спуштеног плафона приземља. Кровна конструквија је челични решеткасти носач и са кровним термоизолационим панелом као завршним покривачем. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милета Арсића Пачиног бр. 7 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+4) налази се у Улици Милета Арсића Пачиног, у центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 14 станова распоређених на пет спратова.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од екструдираним полистиреном постављеног по поду те таванице у делу равног крова. Завршни слој равног крова су бетонске плоче постављене по слоју песка. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Српских добровољаца бр. 21 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбена зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пк) налази се у Улици Српских добровољаца, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум и степениште односно ходник док грејани део обухвата 21 стан распоређен на четири спрата.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне поставље по поду те таванице у делу ка негрејаном таваном односно од полистирена и минералне вуне постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.