Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Моравској бр. 6А у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пт1тав.+Пт2тав.) налази се недалеко од ОШ „21. октобар“ у Улици Моравској.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде
док грејаном делу припада 19 станова распоређених на 5 етажа.

.

.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом – сем претежно западне фасаде која је рађена ка сендвич зид. Међуспратна таваница је армирано-бетонска сем у делу поткровља где је лака полумонтажна типа „ферт“ и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. У делу ка негрејаном подруму термоизолација је од екструдираног полистирена постављена по плафону подрума. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за нову пословну зграду предузећа Schwing Stetter на потесу Годомин бб. у Смедереву

Нова индустријска зграда/ управна или пословна зграда (П+1) налази се у индустријској зони у Смедереву.

.

.

Зграда се састоји од произвоног дела и анекса који је чини управни део. Производни део се греје али је пројектна температура мања од 12°, тако да се рачуна као негрејана зона. Грејани део објекта је само део намењен пословању, анекс. Анекс се састоји од приземља и спрата. На приземном делу се налазе: улазни део са степеништем, ходник, свлачионице, тоалети, тушеви, помоћна просторија, рек соба и трпезарија. На спрату су: ходник са степеништем, тоалети, канцеларије, конференцијска сала и остава.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом, као и са термичким прекидима који су рађени каменом вуном. Кров је раван, са конструкцијом која је рађена од префабрикованог бетона са слојем стиродура и завршном хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем
термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче и још једног слоја бетона са завршним феробетоном. Ка негрејаној производној хали, зид је рађен блоковима 20цм са тримо панелима.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 16 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3+Пк) налази се у Улици Гаврила Принципа, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 10 станова распоређених на 5 етаже и са грејаним степенишним и ходничким простором.

.

.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака полумонтажна типа „ферт“ и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милице Срећковић бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+2+Пк) налази се у Улици Милице Срећковић, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је 8 станова распоређених на 4 етаже и са грејаним подрумским и ходничким простором.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену енергетску зону са више станова у оквиру стамбено-пословне у Ул. Цара Душана бр. 17 у Аранђеловцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+3) у оквиру које је стамбена енергетске зона са више станова налази се у Улици Цара Душана,у северном делу Аранђеловца.

.

.

Стамбено-пословна зграда која је предмет овог извештаја се дели на две енергетске зоне – енергетску зону намењену трговини у подруму и приземљу зграде и стамбену енергетску зону са више станова која обувата први, други и трећи спрат зграде. Стамбена енергетска зона са више станова може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата степенишни и ходнички простор док грејаном делу припада 11 станова распоређених на три етаже.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платна и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову односно другој енергетској зони у приземљу је пуна армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од полоизоцијанурата постављеног по поду те таванице у делу ка равном крову односно од минералне вуне постављене по плафону а у делу ка приземљу. Завршни кровни покривач је битуменска мембрана.

.