Претрага за:

Енергетски пасош за нови павиљон ђачког интерната у оквиру Дома ученика средњих школа у Крагујевцу

Нови павиљон ђачког интерната у оквиру Дома ученика средњих школа – зграда намењена образовању (По+П+4+Пк) налази се у Улици Саве Ковачевића у Крагујевца. Иако је решењем о локацијској дозволи дефинисано да се ради о реконструкцији односно доградњи постојеће зраде након које je нова зграда функционално повезана са старом, у питању је потпуно нова зграда која je конструкцијски и дилатационо одвојена од постојеће зграде тако да се та нова зграда посматра односно третира као нова по питању енергетске ефикасности зграда. Зграду чини грејани и негрејани део. Грејани део чине собе намењене интернатском смештају ђака средњих школа. Негрејани део зграде је подрум који је предвиђен као магацински простор.

Зграда је изведена скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда и испуном спољашњих зидова од шупљих блокова и пуне опеке. Испуна спољних сендвич зидова је минерална вуна. У делу где завршна обрада фасаде није пуна фасадна опека термоизолација је полистиренска – што као испуна сендвич зида а што као завршна обрада. Међуспратна таванице је полумонтажна ситноребраста типа „ферт“. У делу ка негрејаном подруму део термоизолације је поставњен испод а део изнад међуспратне
таванице. Кровна конструкција је дрвена при чему се она највећим делом ослања ка коју таваницу типа „ферт“. Завршна обрада крова је ребрасти лим.

img_20161013_112518 img_20161013_112308 img_20161013_112216 flir_20161013t112611

Енергетски пасош за индустријску халу фирме Графостил из Крагујевца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за зграду друге намене која користи енергију – Индустријску зграду која се налази у Каницовој улици у индустријској зони Петровац у северном делу Крагујевца. Сама зграда представља прву фазу изградње новог објекта. Другу фазу чиниће пословна зграда која ће се наслонити на западну фасаду предметне зграде. Зграду чини јединствена просторија која се греје у целости.

Зграда је изведена скелетном конструктивном систему носећих челичним стубова и греда ојачаних металним спреговима. Конструкција је обложена челичним панелима са ИПН (полиизоцијануратском) испуном. У делу ка постојећем објекту панели су са испуном од камене вуне. Кровна конструкција је челична решетка обложена такође са панелима са полиизоцијануратском испуном. Подна плоча је армирано-бетонска са слојем термоизолацијом од екструдираног полистирена испод те плоче.

img_20161010_131243 img_20161010_131519 img_20161010_131548

flir_20161010t131509 flir_20161010t131317 flir_20161010t131311