Претрага за:

Енергетски пасош за зграду ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу

Постојећа зграда намењена образовању је објекат спратности По+П+2, који се налази у оквиру ужег центра Града Крагујевца.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је подрум, а остали део зграде је грејан, укључујући и ходнике. Грејани део зграде садржи: улазни део, хол, учионице, наставничке канцеларије, фискултурну салу са пратећим просторијама итд.

.

.

На основу доступне старе документације, изјава извођача радова, особа које раде на одржавању зграде у објекту, као и мерења на лицу места оних позиција термичког омотача које су биле доступне, добијени су подаци од значаја за овај извештај. Зидови новијег дела школе су урађени од блока 20цм. На основу изјава извођача радова, као и достављених атеста, на зидове је постављена термоизолација од камене минералне вуне типа FKD-S Thermal дебљине 12цм. Зидови старијег дела зграде су од опеке, без термоизолације. Кровне равни су покривене лимом и бибер црепом, а у делу изнад фискултурне сале је спуштени плафон од дрвених дасака. Раван кров је ТМ таваница са хиидроизолацијом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна таваница, без термоизолације. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без термоизолације.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 15 у Крагујевцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (П+3) налази се у Улици Божане Прпић у Крагујевцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је централни ходник, као и простор у тавану зграде. С’обзиром да је термоизолација зграде изведена у крову, тај простор није урачунат својом површином, већ само својом запремином. Грејани део зграде су станови, који садрже: улазни део са гардеробом, дневни боравак са кухињом и трпезаријом, купатило и собе.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је од ригипса са термоизолацијом од минералне вуне постављене у таваници. Зидови ка негрејаном ходнику су од клима блокова и аб платана са термоизолацијом од стиропора. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Даничићева бб. у Крагујевцу

Предмет извештаја је нова зграда са више од три стана, спратности По+П+5+пов 6. Зграда се у Даничићевој улици, у ширем центру града.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део су подрум намењен паркирању возила као и централни ходник са комуникацијом. Грејани део зграде су само станови, распоређени на 7 нивоа: у приземљу, на 5 спратова и повученом шестом спрату. Станови су сличне структуре, имају: улазни део-ходник са гардеробом, дневни боравак са кухињом и трпезаријом, купатило и собе.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу прегледа доступних позиција термичког омотача и изјава одговорних особа испред инвеститора. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Ка суседној згради, која је у фази извођења а која је дилатацијом одвојена од предметне зграде, зидови су од клима блокова и аб платана дебљине 25 cm, са полистиренском испуном дилатације. Међуспратна конструкција је од стироферта, сем изнад отвореног пролаза где је аб плоча. На равном крову постављена је термоизолација. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блокова са полистиренском термоизолацијом. Ка негрејаној подземној гаражи, међуспратна конструкција је аб плоча са термоизолацијом постављеном изнад те плоче и слојевима подног грејања. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану стироферт таваница са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.