Претрага за:

Енергетски пасош за пословну енергетску зону у оквиру производног објеката у селу Житковац код Алексинца

Нови Производни објекат за производњу флаха и истегнутог метала (П+1) у оквиру којег се налази пословна енергетска зона налази се на путу Алексинац – Житковац, у индустријској зони између та два
насеља.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада производни погон који се налази у приземљу зграде. Грејани део зграде обухвата спратове на коме се налазе пар канцеларија и мокри чвор. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од панела са термоизолационом испуном. Унутрашњи преградни зидови су такође од панела са термоизолационом испуном. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и приземљу је такође од панела са термоизолационом испуном постављеног на металну подконструкцију.

Енергетски пасош за зграду фискултурне сале у оквиру ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Крагујевцу

Нова зграда – енергетска зона, намењена је спорту и рекреацији, с тим што постоји и просторија продуженог боравка, која има заједнички систем грејања са салом.

Зграда се греје у целости и има само приземни део. У приземљу зграде, у вишем делу, налази се фискултурна сала са свлачионицама, тоалетима, тушевима, справарницом и она је повезана са делом који има функцију продуженог боравка, са учионицом, кухињом, трпезаријом и тоалетима.

Конструктивни систем зграде је армирано бетонски скелетни, са системомом стубова и греда. Преко кровне решетке су челичне рожњаче, у делу фискултурне сале, на које се наслања кровни панел дебљине 10цм. У равни крових рожњача, додат је слој камене вуне дебљине 16цм са фолијом и трапезастим лимом са доње стране. На нижем делу објекта кров је раван, садржи два слоја термоизолаије, изнад ферт конструкције 12цм и испод 12цм, са фолијама. Спољашњи зидови су сендвич, са гитер блоком 20цм , каменом вуном 10цм и шупљом опеком 12цм.

Енергетски пасош за постојећу стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 161 у Алексинцу

Постојећи стамбено-пословни објекат (По+П+4) у оквиру којег се налази стамбена енергетска зона са више станова за коју је урађен енергетски пасош налази се у Улици Кнеза Милоша у центру Алексинца.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада подрумски и ходнички односно степенишни простор док се грејани део може поделити на две енергетске зоне: стамбена енергетска зоне са више станова која има 1059,24 m² (што би представљало 78,22% од укупне нето грејане површине целог објекат – укупно 1354,12 m²) и енергетска зона намењена трговини односно услугама која обухвата локале у приземљу зграде укупне нето грејане површине 294,88 m². Оваквим односом површина, за енергетске зоне потребно је да се ураде засебни прорачуни енергетских потреба зграде а све у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда из 2011. год.

Надоградња зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану у новом делу нема али постоји слој термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. У делу ка становима испод, међуспратна таваница је типа „авраменко“ пуна армирано-бетонска плоча са слојем темоизолације од екструдираног полистирена постављеним по поду те таванице.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Даничићевој бр. 74 у Крагујевцу

Нови стамбени вишепородични објекат (По+П+5+Пс) – стамбена зграда са више станова налази се у Даничићевој улици, у близини здравствене станице бр. 5 у Крагујевцу.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража која се налази у подруму и степенишни односно ходнички простор који се налази у централном делу зграде. Грејани део зграде обухвата 28 станова који се простиру на 7 етажа.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је минералне вуне а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те таванице. У делу ка негрејаном подруму, међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем темоизолације од екструдираног полистирена постављеним по плафону те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за производну халу „Алуминијум“ у селу Лужнице код Крагујевца

Новa производна хала са анексом администрације и техничким блоком „Алуминијум“ (П+1) – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се потесу Кусара у источном делу села Лужнице.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада само простор царинског магацина док се остатак зграде коју чини производна хала и административни део греју у целости.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=25 cm односно
термоизолационих панела д=15 cm. Термоизолација зидова од гас бетона ка спољашности је минералне вуне а завршна обрада зидова је племенити малтер. Таваница у делу равног крова је трапезасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без односно са слојем термоизолације у зони административног дела.