Претрага за:

Енергетски пасош за зграду пекаре „Вега“ на Тргу Револуције бр. 1 у Крагујевцу

Постојећи угоститељско-пословни објекат / зграда намењена угоститељству (По+П+Г+1+Пк) налази се на Тргу револуције, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата склониште у подруму и оставе и лифтовску кућицу у поткровљу зграде док грејани део обухвата кухињу у подруму, ресторан у приземљу и администрацију на галерији приземља док спрат зграде за сада још увек није у функцији. Непосредно окружење зграде је неизграђено у правцу југоистока и северозапада док су у осталим правцима налазе више зграде од којих су неке и спратности П+16. Зграда у потпуности заузима парцелу на којој се налази. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 173 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таванице је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу равног крова. Завршни кровни покривач је пвц кровна мембрана. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра Првог бр. 91 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (Су+П+4+пов.5) налази се у Улици Краља Петра Првог бр.91 у Младеновцу, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен као и ходнички односно степенишни простор. Грејани део су станови који су распоређени на 6 нивоа: приземље, 4 спрата и повучени пети. Станови садрже улазни део, купатило, кухињу, дневни боравак са трпезаријом и собе. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде сличне или ниже спратности. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу а надморска висина је око 153 m. Кров на предметној згради је кос, двоводан, са југозападном и североисточном оријентацијом, тако да може у мањој мери да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од графитног стиропора и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча изнад приземља и ферт на осталим нивоима са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу тавана односно стиропора испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока са полистиренском термоизолацијом.

.