Претрага за:

Централни Регистар Енергетских Пасоша – Ц.Р.Е.П.

До краја текуће године очекује се да са радом почне Централни регистар енергетских пасоша – ЦРЕП – који се тренутно налази у бета фази. Ова интернет страница служиће за унос, валидацију и преглед издатих енергетских пасоша у Републици Србији. Овлашћене организације са лиценцом за издавање енергетских пасоша ће и даље бити у обавези да издате енергетске пасоше достављају Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре али пре било какве штампе и овере, овлашћене организације ће морати да исти тај пасош прво унесу у Централни регистар енергетских пасоша и сачекају на валидацију истог. Тек након потврде Министарства пасош ће моћи да се штампа и оверава односно издаје.

Енергетски пасош за бензинску станицу у улици Стојана Протића бр. 60

Правилником о енергетској ефикасности зграда објекти како што су бензинске станице су дефинисане као зграде трговине односно услужних делатности. Правиником је такође предвиђено да нове зграде овог типа имају максимално дозвољену потрошњу топлотне енергије на годишњем нивоу у висини од 70 kWh по m2 јединичне површине грејаног дела објекта. Енергетским прегледом је утврђено да је за загревање ове зграде у зимском периоду потребно нешто мање енергије од максимално дозвољених 70 kWh/m2 и да са уграђеним термотехничким системом зграда има годишњу емисију од 30 kg CO2 по m2 грејане површине.

sa ulice ulaz bochna

Продужен рок за легализацију до 1. маја 2015.

Услед слабог одазива грађанства – 35.000 урађених легализација од 800.000 поднетих захтева (од укупно 1.500.000 нелегалних објеката), Народна скупштина Републике Србије је 29.10.2014. год. на предлог Министаврство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре усвојила измене Закона о легализацији по којима је рок за легализацију продужен за још шест месеци, односно до 1.маја 2015 године.

produzhena