Претрага за:

Енергетски пасош за производну халу „Сименс Авенио“ у селу Лужнице код Крагујевца – фаза II

Након што је урађен енергетски пасош за производну халу „Сименс Авенио“ у селу Лужнице код Крагујевца предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетски пасош за другу (завршну) фазу изградње овог производног индустријског објекта.

Након реконструције, зграда се простире на целих 11.000 м2 нето корисне грејане површине.

Енергетски пасош за пословну зграду у Ул. Косовској бр. 31 у Београду

Постојећа пословна зграда (По+П+7) налази се у Косовској улици у самом центру Београда.

Зграда се греје у целости, а чине је: подрум, приземље и 7 спратова. У приземљу се налази подстаница, архиве, оставе, просторија са постојећим резервоарима, лифтови и степениште, као и систем за вентилацију. Постоје грејна тела у виду радијатора. Приземље садржи: улазни део са скенером, обезбеђењем, вертикалном комуникацијом, канцеларије, оставе и тоалете. На осталим спратовима су распоређене
канцеларије и оставе, са вертикалном коминикацијом и тоалетима, сем на задњој етажи где је предвиђена чајна кухиња/ресторан.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу: изјава представника одговорног извођача радова, достављених пројеката, достављеног атеста за столарију, као и на основу визуелног прегледа доступних елемената термичког омотача. Зграда је старе градње, зидана комплетно у опеци, различитих дебљина. Састоји се из старијег и новијег дела, који су спојени у једну целину. Код новог дела зидови су од опеке 25цм, док на старом делу, дебљина зидова варира – у подруму су од 62, приземљу 50цм, а на осталим етажама 38цм. Постојећи зидови су за нијансу дебљи, због више слојева малтера. Због статуса објекта и његовог значаја, термоизолација није постављена на деловима фасаде који су окренути ка улицама Косовској и Влајковићевој. Термоизолација зидова је постављена на дворишним фасадама и то камена вуна Isover у дебљини 10цм. У новијем делу зграде, само са унутрашње стране зидова, постављен је мулрипор исте
дебљине, 10цм. Завршна обрада спољашњих зидова је постојећи камен, који је остао, само опран и очишћен, у приземљу зграде са уличних страна, затим класична демит фасада, као и керамичке плочице које су постављене на две фасаде новијег дела објекта.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Димитрија Туцовића бр. 40 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+3) налази се у ширем центру Младеновца.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је уједно затворена гаража, као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део зграде су станови, који су распоређени на укупно четири етаже.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: усмених изјава инвеститора и одговорног извођача радова, доступних атеста, пројекта за извођење и мерења елемената термичког омотача, који су били доступни. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова,
платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на 25 cm. Термоизолација спољашњих зидова је аустротерм ЕС АФ дебљине 12 cm и са завршном обрадом бавалитом.