Претрага за:

Енергетски пасош за хладњачу у насељу Илићево у Крагујевцу

Нова управна енергетска зона у оквиру производно пословне зграде – хладњаче са магацином и управним анексом (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у индустријској зони у насељу Илићево.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет енергетског пасоша.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Војводе Путника бр. 20 у Крагујевцу

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру Вишепородичне стамбено-пословне зграде (По+П+5+Тп) налази се у Улици Војводе Путника у крагујевачком насељу Вашариште

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата две енергетске зоне – стамбену и пословну. Стамбена енергетска зона се састоји од 31 стана распоређених на 7 етажа а чини око 87% од укупне грејане површине
у оквиру зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова д=25 cm ојаћаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности као и ка унутрашњем негрејаном ходнику је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 8 А у Младеновцу

Нови стамбени објекат / стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у ширем центру Младеновца.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде и ходник. Грејани део обухвата станове који су распоређени на 3 етаже.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са бавалитом као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову зграду винарије „ART“ у Крагујевцу

Нова зграда (П) налази се у Улици Нићифора Новаковића у насељу Грошница у Крагујевцу.

Зграда се не греје у целости. Састојаћи се само из приземља. Ту се налазе два одвојена простора, од којих је један прерада и производња вина, који се не греје, а други део је грејани простор, који садржи: простор за дегустацију, која уједно има и функцију складишта, као и један тоалет и чајну кухињу.

Зграда је изведена као лака монтажна конструкција. Носећу конструкцију чине дрвени стубови са испуном од камене вуне, са слојем полистиренске термоизолације/austrotherm eps af/ преко ОСБ табли, од 10 cm и завршном обрадом од силикатног малтера, са спољашње стране и осб табли и гипс катртонских плоча са унутрашње.

Енергетски пасош за хладњачу у селу Горња Шаторња код Тополе

Нова управна енергетска зона у оквиру хладњаче за замрзавање, лагер и прераду воћа и поврћа (П) налази се на потесу Раван у селу Горња Шаторња код Тополе.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор у коме се врши прерада воћа и поврћа као и део са коморама за хлађење док грејани део обухвата просторије намењене радницима који опслужују саму хладњачу.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова, затега и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од челичних панела са испуном од ипн-а д=10 cm.