Претрага за:

Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Улици Краља Милана IV бр. 60 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+6) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Краља Милана IV, у ширем центру Крагујевца.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде у негрејано степениште док грејани део чине три енергетске зоне: стамбена са више станова, пословна и намењена трговини. Како две задње поменуте зоне заузимају мање од 7% укупне нето грејане површине, ради се јединствени енергетски прорачун за целу зграду а зграда се дефинише ка „стамбена са више станова“.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеном по плафону таванице у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

Пројекат реконструкције ОШ „Радоје Домановић“ у Крагујевцу

Средином марта предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ завршило је са израдом Идејног пројекта реконструкције и енергетске санације зграда у оквиру комплекса ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу. У оквиру идејног пројекта рађена је и Студија техничко-економске оправданости пројекта унапређења енергетске ефикасности.

Студија је показала да би се само на основу предвиђених радова на грађевинском омотачу зграде и система грејања остварила уштеда од 2.100.000 динара на годишњем нивоу а повратак инвестиције би био за нешто више од 13 година.

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Занатлијској бр. 67 А у Аранђеловцу

Нови пословно-административни објекат (П+1) – зграда намењена трговини налази се у Занатлијској улици, на улазу у Аранђеловац из правца Тополе.

Зграда се греје у целости. Планирано је да се у приземљу зграде налази трговина а на спрату би се налазила канцеларија која би обслуживала ту трговину.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова је племенити малтер. Кровна конструкција је челична, метална и са кровним челичним панелом као завршном обрадом / покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном испод те плоче.