Претрага за:

ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШИ ЗА КОМПЛЕКС ПОРОДИЧНИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У УЛ. СУТЈЕСКОЈ У КОСТОЛЦУ

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграда за више Породичних стамбених зграда које се налазе у Сутјеској улици у Костолцу. У питању су по један слободностојећи и двојни и два објеката које су суштински куће у низу. Објекти су намењени избеглим и расељеним лицима односно социјално угроженим категоријама становништва.

Зграде су изведене у систему лаких префабрикованих елемената који се састоје од носеће дрвене конструкције 10/10цм на 125цм двострано обложене осб плочама д=10мм и испуњених каменом вуном. Постоји и додатна полистиренска изолација спољних зидова постављена са спољашње стране. Таваница је рађена једновремено са кровом од лкв носача на 75цм и дебљине д=5цм. Са доње стране таванице постављен је гипс-картон док је између елемената носача и изнад њих постављана камена вуна. У поду зграде термоизолација је постављана испод армирано-бетонске плоче пода.

Цео пројекат је финансиран од стране УНХЦР-а.

img_20160913_103412 img_20160913_103232 img_20160913_102334 img_20160913_102209

Енергетски пасош за индустријску зграду у Солинској улици бр. 8А у Крагујевцу

Нови Пословни / Производно магацински објекат – Зграда друге намене која користи енергију –
Индустријскa зградa (П+1 дел.) налази се у Крагујевцу у насељу Петровац. Зграда је изведена као челична скелетна. Зидови и кров се раде од челичних панела са испуном од полиуретана. Под је армирано-бетонски са термоизолацијом испод плоче.

img_20160908_092936 img_20160908_092517

Енергетски пасош за Стамбену зграду у Улици Драгољуба Миловановића Бене бр. 7А у Крагујевцу

Нови Стамбени објекат – Стамбена зграда са више станова (П+3+Пт) налази се у насељу Ердоглија у оквиру ширег центра Крагујевца. Зграда је изведена као класична са зидовима од клима блокова ојачаним армирано-бетонским стубовима и серклажима. Термоизолација зидова је полистиренска. По поду бетонске међуспратне таванице изнад поткровља постављена је минерална вуна док је испод пода приземља постављен екструдирани полистирен. Кровна конструкција је планирана да буде дрвена, дашчана и са црепом као завршном обрадом и
термоизолазијом између рогова и испод кровних равни.

img_20160902_070222 img_20160902_070018