Енергетски пасош за портирнице у оквиру фабрике ФАС

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за објекте портирница (интерне ознаке 47б и 47ц) у оквиру фабрике Фијат аутомобили Србија у ул. Косовској бр.4 у Крагујевцу. Портирнице су сврстане у категорију управних односно пословних зграда јер је у питању јасно дефинисан пословни простор са више канцеларија и мокрим чвором. Објекат 47б има 175м2 нето грејане површине док објекат 47ц има 90м2 нето грејане површине. Оба објекта су реконструкције постојећих портирница.

CAM00522 CAM00521 CAM00524