Претрага за:

Енергетски пасоши за зграду магацина пољопривредних производа са административним делом у Ул. Душана Ђорђевића бб. у Крагујевцу

Нова зграда која садржи две енергетске зоне (П) налази се у Улици Душана Ђорђевића у Петровцу, поред
Крагујевца.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је главни магацин, који дели две енергетске зоне зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава инвеститора и прегледом позиција које су доступне на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Кров је раван, кровна конструкција је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од стиродура и завршном обрадом хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зид ка негрејаном простору је од блока 20цм са полистиренском термоизолацијом.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Јадранској бр. 7 у Аранђеловцу

Постојећа вишепородична стамбена зграда (По+П+2) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у Улици Јадранској, у центру града.

.

.

Енергетску зону (за коју је иначе рађен пасош) чине два стана – 5 и 6 – који се налазе на последњем – другом спрату зграде. Зграда се својом јужном фасадом наслања на суседну зграду а непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено и чине га зграде спратности до П+2.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је од дрвених греда са слојем термоизолације од минералне вуне постављене између тих греда а изнад гипс-картонских плоча које су завршни слој у ентеријеру плафона станова. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Дракчета Миловановића бр. 51А у Алексинцу

Нова вишепородична стамбена зграда / стамбена зграда са више станова (П+1+Пк) налази се у Улици Дракчета Миловановића, у западном делу ширег центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је дванаест станова распоређених на три етаже. Непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено и чине га зграде спратности П.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-
бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.