Енергетски пасош за Индустријску зграду у Сурдулици

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Индустријску зграду која се налази на државном путу 40 на улазу у Сурдулицу из правца Владичиног Хана. Индустријске зграде у смислу енергетске ефикасности припадају „другим зградама које користе енергију“ и за њих није потребно постићи „Ц“ енергетски разред већ је потребно да сваки појединачни слој термичког омотача буде у границама максимално дозвољених површинских пролаза топлоте U дефинисаних за тај слој. Овде је то постигнуто употребом Кингспан зидних и кровних панела са IPN изолационим језгром.

surdulica1 surdulica2