Претрага за:

Енергетски пасош за производну халу за склапање алуминијумске столарије у Ул. Београдској бб. у Крагујевцу

Нова зграда за склапање алуминијумске столарије (П+1 дел.) / зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда налази се у блоку оивиченом улицама Београдском (ка западу), Миодрага Влајића Шуке (ка северу) и Слободе (ка истоку).

Зграда се грејe у целости. У питању је индустријска зграда са погоном за производњу алуминијумске столарије (око 1000 m²) и административним делом зграде (око 600 m² грејаног простора). Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљег блока зиданог на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Кровна конструкција је челична метална решетка са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча без слоја термоизолације јер геометрија објекта је таква да термоизолацја у поду није била ни потребна.

Енергетски пасош за нове Стамбене зграде са више станова на бр. 34 и 34А у Ул. Милована Гушића у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбена и стамбено-пословна зграда налазе се у Улици Милована Гушића у крагујевачком насељу Центар.

зграда бр. 34

Зграда до улице се грејe у целости. Иако се зграда води као стамбено-пословна, пословни део у згради заузима мање од 4% укупне нето грејане површине тако да се зграда сагледава као стамебна зграда са више станова. Поред једног локала који је у приземљу, у згради се налази и 20 станова распоређених на 5 спратова. Што се тиче зграде у дну дворишта, у питању је зграда са 8 станова распоређених на 4 спрата осим приземља и тавана где се налази ходнички и остали простори који су такође у оквиру термичког омотача.

зграда бр. 34 А

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљег блока зиданог на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном надтаванском простору нема већ је термоизолација постављена изнад гипс-картонских плоча. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном подруму је пуна армиранобетонска плоча са слојем термоизолације постављеном по плафону те плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

Енергетски пасош за зграду Предшколске установе „Лане“ у Алексинцу

Постојећа зграда Предшколске установе „Лане“ (По дел.+П+1) / зграда намењена образовању налази се на парцели овиченој улицама Момчила Поповића ка северу, Мишићевом ка западу и 9. бригаде ка југу.

Зграда се грејe у целости. Као што је већ речено, у питању је зграда предшколске установе у којој се налази већи број радних соба, канцеларија, санитарних чворова и осталих просторија неопходних за самостално фунционисање једне предшколске установе: магацини, оставе, перионица, кухиња, вешерај, остале просторије за особље итд.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од пуне опеке зидане на д=25 cm и 38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је полумонтажна „рапид“ конструкција са слојем термоизолације од термоизолационог малтера постављеном по поду таванице у највећем делу таванице, односно минералне вуне у мањем делу те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и фалцованим црепом као завршним покривачем.