Претрага за:

Енергетски пасош за Стамбену зграду са једним станом у Карађорђевој улици бр. 119 у Рачи

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са једним станом која се налази у налази се у Карађорђевој улици, преко пута Средње школе „Ђура Јакшић“ у Рачи. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад-југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника. Сама зграда се греје у целости и чини је једна стамбена јединица са заједничким просторијама у приземљу, спаваћим собама на спрату и помоћном просторијом у подруму зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска. Међуспратна таваница је лака монтажна, ситноребраста типа „ферт“. Термоизолација од полистирена постављена је по поду ове таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана и са заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Под у тлу је бетонска плоча са термоизолацијом од експандираног полистирена постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Милоја Павловића бр. 2 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+6+Пс) која се у Улици Милоја Павловића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Љубе Тадића. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чини 48 станова распоређених на седам етажа, локали, помоћне просторије у приземљу зграде као и заједнички ходнички простор.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична дрвена са лимом као завршним покривачем.

Сам пасош можете погледати овде.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Милоја Павловића бр. 2 Б у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+5) која се у Улици Милоја Павловића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Љубе Тадића. Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припадају тавански простор као и део подрумског простора. Грејани део чини 33 стана распоређених на шест етажа, локали, помоћне просторије и гараже у приземљу зграде као и заједнички ходнички простор.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација ка овим просторима постављана је на поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је челична и чини је више лучних решеткастих носача на коју су монтирани панели са испуном од камене вуне.

Сам пасош можете погледати овде.

Пројекат реконструкције ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу

Средином септембра Енарх доо Крагујевац је завршио са израдом Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације три објекта у оквиру комплекса ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу.

У циљу побољшања енергетске ефикасности и смањења трошкова, предвиђена је замена спољашње столарије. Пројектовано је постављање столарије од ПВЦ шестокоморних профила U=1,3 W/m2K, застакљене двоструким нискоемисионим стаклом 4-16-4, пуњеним племенитим гасом аргоном. Улазна врата у објекат су пројектована да буду алуминијумска. Шема столарије и браварије је иста као и постојећа. Предвиђени су и унутрашњи застори у виду венецијанера.

Пројектовано је и постављање термоизолације на спољашње фасаде сва три објекта у виду камене вуне дебљине 5цм, која задовољава противпожарне захтеве за ову врсту и категорију објеката. Ово неће променити бруто површину објекта број 1, јер по правилнику о енергетској ефикасности зграда, у бруто површину хомогених зидова се не рачуна површина преко 30цм дебљине. То није случај са објкетима 2 и 3, али додавањем 5цм термоизолације, неће се изаћи из габарита камене сокле која се налази у деловима ових зграда. Преко слоја камене вуне поставља се лепак и мрежица, са завршним слојем акрилног фасадног малтера.

Предвиђена је још једна измена, која ће знатно допринети уштеди енергије, а то је замена постојећег начина грејања, постављањем котла на пелет и уградња термоглава на грејна тела, чиме ће бити омогућена локална регулација грејања. Постојећа инсталација неће бити предмет овог пројекта. Котао на струју ће се прилагодити тако да ће бити у резерви. Поред енергетске ефикасности, предвиђено је:
o Замена унутрашње дрвене столарије алуминијумском, која може да трпи већа оптерећења.
o Постављање снегобрана на кровове свих објеката.
o Поправка и комплетирање хоризонталних и вертикалних олука на свим објектима.
o Облагање спољашњег степеништа неклизакјућим керамичким плочицама.
o Затварање простора у делу управе школе пвц столаријом, облагање бетонских подова
керамичким плочицама.
o Облагање подова у управном делу школе ламинатом преко постојећег пода.
o Глетовање и бојење зодова полудисперзијом. У учионицама и ходницима, бојити
масном фарбом до висине од 1м.