10.000 енергетских пасоша

На данашњи дан је унет 10.000-ти енергетски пасош у ЦРЕП. Предузеће ЕНАРХ ДОО је заслужно за сваки двадесети односно за 5,05% од свих урађених енергетских пасоша у Републици Србији.