Енергетски пасоши за више функционалних јединица у оквиру винарије „Еден“ у селу Раниловић код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило више Сертификата о енергетским својствима зграде за нову  зграду Винарије „Еден“ у селу Раниловић код Аранђеловца.

Зграда се састоји из више физички одвојених целина / функционалних јединица / енергетских зона и греје у целости. Састоји се од подрума изнад којег се налазе две физички одвојене целине, од којих је једна приземна а друга је П+1. Подрум је комплетно намењено производњи и садржи: два степеништа (једно за просторије дегустације а друго у канцеларијски део производње), просторије намењене одлежавању вина у боцама, одлежавању вина у бачвама, пакирница, магацин репроматеријала и инокс сала, магацин готових производа. Подрум има и један спољашњи улаз. Приземље објекта винарије чине два физички одвојена дела објекта на истој висинској коти ±0.00. Источни део је намењен посетиоцима а западни чине резиденцијални и пословни део. Резиденцијално део је смештен на две етаже. На приземној се
налазе: улаз, комуникација, дневни боравак, кухиња и трпезарија, тоалет и соба на приземљу, као и четири собе са својим мокрим чворовима на спрату. Простор намењен посетиоцима је смештен на приземној етажи, са западне стране објекта и садржи:кухиња са економским улазом, тоалети, дегустациона сала, оставе. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других помоћни објеката.