Број 1 у Србији

Према евиденцији Централног регистра енергетских пасоша (http://www.crep.gov.rs/#) Енарх доо Крагујевац је одговорна организација са највише урађених енергетских пасоша у Србији.

pechat broj 1