Централни Регистар Енергетских Пасоша – Ц.Р.Е.П.

До краја текуће године очекује се да са радом почне Централни регистар енергетских пасоша – ЦРЕП – који се тренутно налази у бета фази. Ова интернет страница служиће за унос, валидацију и преглед издатих енергетских пасоша у Републици Србији. Овлашћене организације са лиценцом за издавање енергетских пасоша ће и даље бити у обавези да издате енергетске пасоше достављају Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре али пре било какве штампе и овере, овлашћене организације ће морати да исти тај пасош прво унесу у Централни регистар енергетских пасоша и сачекају на валидацију истог. Тек након потврде Министарства пасош ће моћи да се штампа и оверава односно издаје.