Energetski pasoš za novu Stambenu zgradu sa više stanova u Ulici Dragoljuba Milovanovića Bene br. 57 u Kragujevcu

Preduzeće Enarh d.o.o je uradilo Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade za novu stambenu zgradu sa više stanova koja se nalazi u kragujevačkom naselju Erdoglija.

Zgrada se može podeliti na grejani i negrejani deo. Negrejanom delu pripada garaža u podrumu zgrade i stepenišni prostor. Grejanom delu zgrade pripada devet stanova raspoređenih na pet etaža zgrade – prizemlja, tri sprata i potkrovlja.

Zgrada je izvedena u skeletnom konstruktivnom sistemu nosećih armirano-betonskih stubova, platana i serklaža/greda u dva ortogonalna pravca i sa ispunom zidova od klima blokova zidanih na d=25 cm. Termoizolacija zidova ka spoljašnjosti je polistirenska a završna obrada tih zidova je plemeniti malter. Međuspratna tavanica je laka montažna tipa “fert” d=20 cm. Lučna krovna ploča takođe je rađena kao “fert” tavanica sa slojem termoizolacije od mineralne vune iznad te tavanice. Krovna konstrukcija je klasična drvena, nedaščana ali sa zaštitnom folijom i sa slojem termoizolacije postavljenom između rogova i ispod krovnih ravni a iznad završnog sloja gips-kartonskih ploča. Pod u tlu je puna armirano-betonska ploča sa slojem polistirenske izolacije postavljenim iznad.

Sam pasoš možete pogledati na sajtu Centralnog registra energetskih pasoša.