Елаборат енергетске ефикасности за зграду Машинско-електротехничке школе „Драгослав Ђорђевић Гоша“у Смедеревској Паланци

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Елаборат енергетске ефикасности у оквиру пројекта реконструкције Машинско-електротехничке школе „Драгослав Ђорђевић Гоша“у Смедеревској Паланци. Зграда се налази у Улици Индустријској, у јужном делу града непосредно уз реку Кубршницу.

Реконструкција школе би у највећој мери подразумевала енергетску санацију зграде што подразумева да неће доћи до промене корисне површине грејаног дела зграде која ће и даље бити 4452,79 m².

Зидови ка спољашњости ће се обложити слојем термоизолације од камене вуне, као и кровне равни и равни кровови. Предвиђена је и уградња слоја термоизолације и у подове приземља зграде. Предвиђена је замена и комплетне грађевинске столарије која ће се радити од шестокоморних пвц односно алуминијумских профила. Стакла ће бити двострука нискоемисиона.