Енергетски пасош за анекс при згради спортске хале „Бреза“ у Горњем Милановцу

Постојећа енергетска зона намењена рекреацији / анекс при згради спортске хале „Бреза“ (П+1) налази се на обали реке Деспотовице, у источном делу центра града.

.

.

Енергетска зона се греје у целости. У питању је анекс спортске хале „Бреза“ који се састоји из фоајеа, канцеларија, ходника, теретане. оставе и гардероба у нивоу приземља и аеробик сале, оставе, канцеларије, гардероба и ходника у нивоу спрата.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца у нивоу приземља и ламелираних дрвених носача у нивоу спрата. Спољашњи зидови су рађени од челичних панела са термоизолационом испуном. Међуспратна таваница ка другој енергетској зони је пуна армирано-бетонска плоча. Кровна конструкција је као што је већ речено од ламелираних дрвених носача и са ситноребрастим лимом као завршном обрадом. Под у тлу је пуна лако армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.