Енергетски пасош за Ауто центар „Tehno Car“ у Улици Кнеза Александра бр. 155 Б у Горњем Милановцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду намењену услужним делатностима Ауто центар „Tehno Car“ у Улици Кнеза Александра бр. 155 Б у Горњем Милановцу. Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада простор са линијом за технички преглед возила као и простор за механички радионицу са припадајућим просторијама. Грејаном делу – део за који је и урађен енергетски пасош – припада хол за странке са припадајућим просторијама (на фотографијама).