Енергетски пасош за Ауто сервис „Меда“ у Улици Васе Смајевића бб. у Сурдулици

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону у стамбено-пословне зграде која се налази у Улици Васе Смајевића у Сурдулици. Сама зграда може се поделити на две енергетске зоне – стамбену са једним станом и енергетску зону друге намене која користи енергију. Зграда је изведена у челичном скелетном конструктивном систему са зидовима од префабрикованих панела д=10 цм односно д=16 цм у делу кровних равни. Под у тлу односно међуспратна таваница у делу ка стамбеном делу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.