Енергетски пасош за бензинску станицу у улици Стојана Протића бр. 60

Правилником о енергетској ефикасности зграда објекти како што су бензинске станице су дефинисане као зграде трговине односно услужних делатности. Правиником је такође предвиђено да нове зграде овог типа имају максимално дозвољену потрошњу топлотне енергије на годишњем нивоу у висини од 70 kWh по m2 јединичне површине грејаног дела објекта. Енергетским прегледом је утврђено да је за загревање ове зграде у зимском периоду потребно нешто мање енергије од максимално дозвољених 70 kWh/m2 и да са уграђеним термотехничким системом зграда има годишњу емисију од 30 kg CO2 по m2 грејане површине.

sa ulice ulaz bochna