Енергетски пасош за функционалну јединицу намењену трговини у оквиру стамбено-пословне зграде у Улици Сурдуличких мученика бр. 140 у Сурдулици

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову енергетску зону намењену трговини у оквиру стамбено-пословне зграде (П+1) која се налази у Улици Сурдуличких мученика у Сурдулици. Сама зграда се греје у целости стим што постоје две енергетске зоне – стамбена са једним станом (на спрату) и енергетска зона намењена трговини (у приземљу зграде).

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 цм ојачаних армирано-бетонским стубовима и гредама у два ортогонална правца. На спољне зидове зграде лепљена је минерална вуна а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница између приземља и спрата је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm са слојем минералне вуне изнад таваце у финкцији звучне и термичке изолације. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана и са фолијом. Завршна обрада крова је цреп. Под у тлу је армирано-бетонски са термоизолацијом од екструдованог полистирена односно минералне вуне постављене изнад те плоче. Сам пасош можете погледати овде.