Енергетски пасош за хладњачу у насељу Илићево у Крагујевцу

Нова управна енергетска зона у оквиру производно пословне зграде – хладњаче са магацином и управним анексом (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у индустријској зони у насељу Илићево.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет енергетског пасоша.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.