Енергетски пасош за хладњачу у селу Превешт, Рековац

Нова управна енергетска зона у оквиру хладњаче са магацином и управним анексом (П+1) налази се на потесу Болутовац у селу Превешт код Рековца.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет енергетског пасоша.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих панела.