Енергетски пасош за хотел „INDUSTRIAL 1853“ у Улици Првослава Раковића бр. 6 у Крагујевцу

Комплекс хотел и СПА центар се састоји од два објекта који су међусобно повезани топлом везом. Сем топле везе, зграда се греје у
целости. Садржи приземље, спрат и поткровље. Приликом реконструкције постојећег објекта, на задњу етажу су додате баџе. На приземљу се налази пријемни део са улазним холом, лобијем, пријемним холом са рецепцијом, рестораном, кухињом, толаетима и собама. Спрат садржи собе и конференцијску салу а на поткровљу су распоређене собе.

Зграда је постојећа, зидови су од пуне опеке дебљине од 25-50цм. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне ФКД-С у дебљини од 5цм, сем на баџама где је конструкција дрвена са
термоизолацијом која је од комбинације камене и минералне вуне, укупне дебљине 20цм. Завршна обрада зидова је опека, дебљине 2цм, а у делу венца и сокле је племенити малтер са 2цм камене вуне.