Енергетски пасош за индустријску зграду у Солинској улици бр. 8А у Крагујевцу

Нови Пословни / Производно магацински објекат – Зграда друге намене која користи енергију –
Индустријскa зградa (П+1 дел.) налази се у Крагујевцу у насељу Петровац. Зграда је изведена као челична скелетна. Зидови и кров се раде од челичних панела са испуном од полиуретана. Под је армирано-бетонски са термоизолацијом испод плоче.

img_20160908_092936 img_20160908_092517