Енергетски пасош за нову индустријску зграду у Ул. Каницовој бр. 11А у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда (П+1) налази се у Каницовој улици у индустријској зони у Крагујевцу.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи две етаже, приземље и спрат. На приземљу се налазе: производња намештаја, просторије за сменовођу, тоалети, гасна котларница, итд. На спрату су: производња, мушка и женска гардероба, трпезарија са кухињом и просторија за пушаче.

.

.

Зграда je изведена од челичне конструкцијеса зидовима од панела д=10 cm. Зидови анекса су од клима блока са полистиренском термоизолацијом и делимично каменом вуном због формирања термичких прекида. Кровна конструкција је челична са покривачем од панела дебљине 15цм. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плочабез термоизолације.

.