ЕНЕРГЕТСКИ ПАСОШ ЗА КАФАНУ „НАША СТВАР“ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

ЕНАРХ ДОО Крагујевац је у априлу 2016. године урадио енергетски пасош за кафану „Наша ствар“ у Великој Плани. Нова пословна зграда – зграда намењена угоститељству (П) се налази у Улици Милоша Великог бр. 177 у близини Железничке станице у Великој Плани. Сама зграда се састоји из улаза, кухиње и дела за госте и грејана је у целости. Зграда је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток -запад по дужој оси основе тог правоугаоника. Непосредно окружење зграде чине куће висине до П+1 као и зграде исте спратности (ка југу). Терен на коме је зграда је у благом паду ка истоку (1.0°) а надморска висина је око 113 м. Коси кровови на предметној згради су под нагибом од 28° тако да је могућа уградња и коришћење пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности. Сам енергетски пасош можете погледати овде.

IMG_8851 20160412_102411_Pano