Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милана Ракића бр. 13 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк+Г) налази се у Улици Милана Ракића. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 13 станова распоређених на 7 етажа. У зони сутерена постоје и тзв. заједничке просторије које се такође греју али нису обухваћене овим извештајем. У оквиру исте зграде, на парцели постоји још једна ламела интерно названа „северна кула“ (где је предметна зграда/ламела тзв. „јужна кула“). Непосредно окружење зграде је у правцу севера и запада је изграђено зградама претежно исте висине као и предметна зграда док се у правцу истока налазе зграде (куће) ниже спратности. Терен на коме је зграда се налази је у паду у правцу истока 6.3° а надморска висина је око 179 м. Кров на предметној згради је делом раван а делом мансардни и са падамо на две воде претежно источне и западне оријентације тако да може у делимично да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=30 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена у делу где су армирано-бетонска платна и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Класичне кровне конструкције нема већ је термоизолациони слој и носећа конструкција за кровни покривач постављена дирекно на косу и равну армирано-бетонску плочу. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

.