Енергетски пасош за нове Стамбене зграде са више станова на бр. 34 и 34А у Ул. Милована Гушића у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбена и стамбено-пословна зграда налазе се у Улици Милована Гушића у крагујевачком насељу Центар.

зграда бр. 34

Зграда до улице се грејe у целости. Иако се зграда води као стамбено-пословна, пословни део у згради заузима мање од 4% укупне нето грејане површине тако да се зграда сагледава као стамебна зграда са више станова. Поред једног локала који је у приземљу, у згради се налази и 20 станова распоређених на 5 спратова. Што се тиче зграде у дну дворишта, у питању је зграда са 8 станова распоређених на 4 спрата осим приземља и тавана где се налази ходнички и остали простори који су такође у оквиру термичког омотача.

зграда бр. 34 А

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљег блока зиданог на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном надтаванском простору нема већ је термоизолација постављена изнад гипс-картонских плоча. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном подруму је пуна армиранобетонска плоча са слојем термоизолације постављеном по плафону те плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.