Енергетски пасош за нови пансионски објекат са пратећим садржајима у оквиру комплекса „КРАЉЕВИ ЧАРДАЦИ СПА“

Нова зграда представља обједињене две целине. Једну целину чине ламеле 10 А, 10Б и 10Ц, у склопу којих је смештен апартмански блок. Ламела 11 је друга целина са пратећим садржајима који допуњују понуду комплекса “ Краљеви Чардаци СПА“. У склопу пратећих садржаја се налазе затворени базени за децу, играоница, кафе и друго.

Зграда се греје у целости, сем техничких подрумских просторија, које немају своја грејна тела, али су под заједничким термичким омотачем. Зграда је намењена туризму и угоститељству. Састоји се од апартманског блока По+Су+П+1+2Пк и Апартманског дела са пратећим садржајима 2По+Су+П+1+Пк. У склопу ламела 10 А, Б и Ц се налазе апартмани са комуникацијом. Улаз је на приземној етажи у оквиру ламеле 10А а у ламелу Ц се улази са платоа изнад базена. Сви апартмани у свом саставу имају дневни боравак са кухињом и
трпезаријом, купатило, а поједини имају ходнике и додатну спаваћу собу. У склопу ламеле 11 се такође налазе апартмани и комуникације, док је у подрумској етажи смештен базен , повезан топлом везом са постојећим СПА центром. Као пратећи садржај, ту се налазе још и: помоћне техничке просторије, мокри чворови, ходници, као и играоница, кафе, ит.д. Апартмани ове ламеле су истог садржаја као и у ламели 10А, Б и Ц.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 15 cm а завршна обрада тих зидова је бавалит и камен у нижим деловима. Фасадни зидови су такође изведени делом од армираног бетона дебљине 15 и 20 cm. Међуспратна таваница је монтажна „ферт“ а у делу ка негрејаном тавану је обложена минералном вуном дебљине 25 cm са одговарајућим фолијама. Подови у тлу су изведени као аб плоче дебљине 50 cm са слојем стиропораизнад те плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са
заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Део објекта где се налази затворени базен се наслања дилатацијом на постојеће објекте, а топлом везом је повезан са постојећим СПА центром.