Енергетски пасош за нови павиљон ђачког интерната у оквиру Дома ученика средњих школа у Крагујевцу

Нови павиљон ђачког интерната у оквиру Дома ученика средњих школа – зграда намењена образовању (По+П+4+Пк) налази се у Улици Саве Ковачевића у Крагујевца. Иако је решењем о локацијској дозволи дефинисано да се ради о реконструкцији односно доградњи постојеће зраде након које je нова зграда функционално повезана са старом, у питању је потпуно нова зграда која je конструкцијски и дилатационо одвојена од постојеће зграде тако да се та нова зграда посматра односно третира као нова по питању енергетске ефикасности зграда. Зграду чини грејани и негрејани део. Грејани део чине собе намењене интернатском смештају ђака средњих школа. Негрејани део зграде је подрум који је предвиђен као магацински простор.

Зграда је изведена скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и греда и испуном спољашњих зидова од шупљих блокова и пуне опеке. Испуна спољних сендвич зидова је минерална вуна. У делу где завршна обрада фасаде није пуна фасадна опека термоизолација је полистиренска – што као испуна сендвич зида а што као завршна обрада. Међуспратна таванице је полумонтажна ситноребраста типа „ферт“. У делу ка негрејаном подруму део термоизолације је поставњен испод а део изнад међуспратне
таванице. Кровна конструкција је дрвена при чему се она највећим делом ослања ка коју таваницу типа „ферт“. Завршна обрада крова је ребрасти лим.

img_20161013_112518 img_20161013_112308 img_20161013_112216 flir_20161013t112611