Енергетски пасош за нову халу за монтажу столарије у Ул. 2. северна магистрала бб. у селу Опорница код Крагујевца

Нова зграда/ зграда друге намене која користи енергију – Индустријскa зградa (П+дел.1) налази се у Опорници поред Крагујевца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је две целине-приземни и делимично спратни део са канцеларијама и хала. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено, сем на јужној и делом источној страни, где се налазе стамбени објекти спратности до П+1. Терен на коме се зграда налази је у паду ка североистоку а надморска висина је 2550 мнв. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде и под нагибом од 7 и 8° , приближно источне и западне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Спољашњи зид хале је од панела. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна конструкција
је испод негрејаног тавана у делу канцеларија је ферт са минералном вуном и спуштеним плафоном. У делу хале кров је покривен кровним панелом. Зид у тлу је армирано бетонски са стиродуром. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад/испод у делу хале, плоче и слојевима подног грејања у делу канцеларија. Завршна обрада пода у хали је феробетон.

.