Енергетски пасош за нову зграду намењену угоститељству у селу Лужнице код Крагујевца

Нова зграда кантине / зграде намењене угоститељству (По+П+Г) налази се у Улици Алеја Милановић, у оквиру МИНД парка у селу Лужнице код Крагујевца.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је већи број просторија које су у функцији централне кантине за МИНД парк. Зграда поседује кухињу која је у стању и да пружа услуге кетеринга другим предузећима ван парка а сам простор је подељен на начин да може да пружи ресторанске услуге и за више група са мањим бројем људи.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно алуминијумским панелом као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову је пуна армирано-бетонска плоча односно ребрасти лим са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција у делу где нема армирано-бетонске плоче је челична решетка, са пвц мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.