Енергетски пасош за нову пословну зграду предузећа Schwing Stetter на потесу Годомин бб. у Смедереву

Нова индустријска зграда/ управна или пословна зграда (П+1) налази се у индустријској зони у Смедереву.

.

.

Зграда се састоји од произвоног дела и анекса који је чини управни део. Производни део се греје али је пројектна температура мања од 12°, тако да се рачуна као негрејана зона. Грејани део објекта је само део намењен пословању, анекс. Анекс се састоји од приземља и спрата. На приземном делу се налазе: улазни део са степеништем, ходник, свлачионице, тоалети, тушеви, помоћна просторија, рек соба и трпезарија. На спрату су: ходник са степеништем, тоалети, канцеларије, конференцијска сала и остава.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом, као и са термичким прекидима који су рађени каменом вуном. Кров је раван, са конструкцијом која је рађена од префабрикованог бетона са слојем стиродура и завршном хидроизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем
термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче и још једног слоја бетона са завршним феробетоном. Ка негрејаној производној хали, зид је рађен блоковима 20цм са тримо панелима.