Енергетски пасош за нову Пословну зграду у селу Врбица код Аранђеловца

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову пословну зграду која се налази у селу Врбица код Аранђеловца.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада приручни магацин у приземљу зграде док грејаном делу припада административни део распоређен на две етаже зграде.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно челичних панела са термоизолационом испуном д=10 cm. Постоји и додатна термоизолација зидова ка спољашности од полистиренских плоча а завршна обрада зидова је племенити малтер односно сам панел са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема односно у питању је доњи појас кровне решетке на коју је качена потконструкција за гипс-картонске плоче изнад којих је постављена термоизолација. Кровни покривач је лим а под у тлу је лако армирана бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.