Енергетски пасош за нову производну халу са анексом пословања у Ул. Кнеза Милоша бр. 87 у Дубљу код Свилајнца

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Кнеза Милоша у Дубљу код Свилајнца.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи халу и анексни део са канцеларијама. Хала се налази у приземном делу и садржи: простор саме хале, простор за обуку радника, дигестор, предпростор, просторије за прву помоћ, тоалет, лабораторију и магацине. У приземном делу је такође и анексни део са: ходником, свлачионицама, тоалетима, кухињом и пратећим садржајем и помоћном просторијом. На спрату се налазе канцеларије, тоалети и сала за састанке.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу изјава одговорног извођача радова, достављених атеста као и прегледа доступних позиција објекта на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm и зидних панела дебљине 10cm. Термоизолација зидова ка спољашности дела зиданог гитер блоком је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Конструкција равног крова је у делу анекса типа ферт, а у делу хале сендвич, са термоизолацијом од стиродура и завршном обрадом хидроизолационом менраном. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче само у делу анекса и без термоизолације у хали.