Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Улици Краља Милана IV бр. 60 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+6) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Краља Милана IV, у ширем центру Крагујевца.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде у негрејано степениште док грејани део чине три енергетске зоне: стамбена са више станова, пословна и намењена трговини. Како две задње поменуте зоне заузимају мање од 7% укупне нето грејане површине, ради се јединствени енергетски прорачун за целу зграду а зграда се дефинише ка „стамбена са више станова“.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада ових зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеном по плафону таванице у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је дрвена кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.