Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Даничићевој бр. 99 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда/стамбена зграда са два или више станова (По+П+5) налази се у Даничићевој улици у Крагујевцу.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део зграде је подрум и део приземља, намењен паркирању возила. Иако је објекат стамбено-пословни, нето грејана површина пословног дела је мања од 10% укупне нето грејане површине, тако да није рађен посебан сертификат за тај део. Објекат има приземље и 5 спратова. На приземљу се налази пословни део са два локала и ходник. Први спрат садржати пет станова, као и остали, сем петог спрата на којем су два стана. Станови садрже: улазни део, двени боравак са трпезаријом и кухињом, купатило и собе. Грејаним простором се сматра и централни ходник.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану а у делу изнад приземља је аб плоча са слојем термоизолације од тврдо пресованог стиропора постављеном изнад те плоче. Међуспратне таваница у делу ка негрејаном подруму је такође аб плоча са термоизолацијом испод те плоче. Раван кров је аб плоча са слојем стиродура изнад те плоче. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је армирано бетонска са слојем термоизолације испод те плоче. Ка негрејаном простору, зидови су планирани као аб и као клима блокови са термоизолацијом.