Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 70 у Сопоту

Нова стамбено пословна-зграда је спратности Су+П+6. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр.70.

.

.

Стамбено – пословна зграда се састоји из сутерена, који се не греје и локала у приземном делу. С’обзиром да је однос нето грејаних површина ове две намене већи од 10%, радили су се енергетски пасоши за две енергетке зоне.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна конструкција ка отвореном
пролазу је од исте конструкције са стиропором са доње стране те плоче. Ка стамбеној зони међуспратна конструкција је лако монтажна, са стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном сутерену, међуспратна конструкција је лако монтажна, са подним грејањем и стиропором са доње стране те плоче.