Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 77 у Крагујевцу

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру вишепородичне стамбено-пословне зграде Морава IV (По+П+5+Пс) налази се у Улици Краља Александра I Карађорђевића, у ширем центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходничко-степенишни простор. Грејани део може се подили на две енергетске зоне – стамбену са више станова (88,19%) – од првог до шестог (повученог) спрата и пословну зону (11,81%) у приземљу зграде. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+5+Пс у свим правцима. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу 2.7° а надморска висина је око 196 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно алуминијумском облогом као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те плоче у делу равног крова односно испод те плоче у делу изнад отвореног простора.

.