Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Улици Војводе Путника бр. 13 у Крагујевцу

Нови Вишепородични стамбено-пословни објекат (По+П+5+Пс) – Стамбена зграда са више станова налази се у ширем центру Крагујевца, у Улици Војводе Путника.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада подрумски део у коме је смештена гаража, станаске оставе и техничка просторија као и ходнички односно степенишни простор.
Грејани део зграде може се поделити на стамбени и пословни део. Како пословни део зграде заузима само 121 m² односно 7,58% од укупне нето грејане површине зграде, цела зграда ће се посматрати као једна енергетска зона – стамбена зграда са више станова.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је камена вуна са завршном обрадом од племенитог малтера односно листела. Међуспратна таваница је или пуна армирано-бетонска плоча – у делу ка негрејаном подруму и тавану – или таваниса са испуном од полистирена – у делу ка равном крову.